Výtvarný blog

Street art lze přeložit jako pouliční umění, vztahuje se však především k výtvarnému umění, které bychom mohli najít na těch nejpodivuhodnějších veřejných místech - na zdech domů, na vlacích, ale i v různých zákoutích, zapadlých uličkách či tunelech. Neboli všude tam, kde se umělec nebojí projevit. Pro pouliční umění obecně je pak používáno...

"To bych zvládl taky" je věta, kterou jste již v galerii současného umění jistě zaslechli. Možná jste ji dokonce pronesli vy sami. A možná, pokud jste jako já učitel výtvarného umění, ji slýcháte při přednáškách o současném umění dennodenně.