Počátky street artu aneb kdo první počmáral zeď?

18.03.2019

MgA. Petra Viltová

Street art lze přeložit jako pouliční umění, vztahuje se však především k výtvarnému umění, které bychom mohli najít na těch nejpodivuhodnějších veřejných místech - na zdech domů, na vlacích, ale i v různých zákoutích, zapadlých uličkách či tunelech. Neboli všude tam, kde se umělec nebojí projevit. Pro pouliční umění obecně je pak používáno pojmenování busking. Nás však budou zajímat počátky výtvaných projevů v ulicích měst.


Pravděpodobně nejvýraznější a nejznámější složkou street artu je "graffiti", nicméně brzy se i další složky a techniky umění dostaly do veřejného prostoru, proto se nejedná pouze o graffiti, ale i další techniky, někdy nazývané jako "post-graffiti". Kořeny street artu bychom však hledali právě u graffiti a sprejů. Co za tím vším stálo? Za praotce graffiti je považován mladík z New Yorku, který v jedné newyorkské čtvrti roznášel poštu. Začal sprejem označovat ulice, kterými dennodenně chodil, nápisem "TAKI 183, až se obyvatelé New Yorku začali zajímat, co tento nápis znamená. Vysvětlení, že se jedná o jméno a číslo ulice, ze které mladík pocházel, otiskli v The New York Times, čímž se z teenagera Demetria stala celebrita a stovky jeho následovníků ho začala napodobovat.


Tak se zrodil "tag" či "tagování" - neboli sprejování, psaní vlastního jména / přezdívky po ulicích. Mladí sprejeři se začali v newyorských předměstích a ghettech předhánět, kdo označí více prostoru svým "tagem". Toto umělecké počínání bylo také spjaté s kulturou hiphopu v černošských ghettech jako vyhrazení se vůči zbohatlickým bělošským obyvatelům lepších čtvrtí.

Počátkem 70. let se objevil další následovník graffiti, SUPER KOOL 223, autor prvního "piece" - vybarveného obrazu graffiti na zdi. Od jednoduše napsaných nápisů se tak schýlilo k výtvarně propracovanější formě "zdobení zdi". Odtud už nebyla dlouhá cesta k různým propracovanějším uměleckým dílům na zdech všude, kde si jen umíme představit.


Od graffiti se umění na zdech přeneslo k užívání šablon, tzv. "stencils", které si autoři připraví předem a na zeď pak jednoduše motiv přeneso i vícekrát. Připomeňme si například jednu z "nejznámějších" - byť jeho identita nebyla doposud objevena! - osobností streetartu a především tvůrce šablon - Banksyho. Jedná se o britského umělce, o jehož identitě bylo již mnohdy spekulováno, nebyla však dodnes potvrzena. Díky svým satirickým a trefným obrazům je však znám po celém světě.


Dodnes je "street art" předmětem sporů. Jedná se o umění nebo jen o vandalství? Ačkoli dnes již existují tzv. legální plochy, kde se mohou autoři děl náležitě vyřádit, street art po zdech, domech či vlacích je stále běžnou součástí každé městské kultury. Je to snad proto, že je na legálních plochách odbourán prvek adrenalinu či možnost "označit si kusu města"? A jak se díváte na street art vy - jedná se o vandalství, nebo vám některé obrazy zpříjemní procházku po městě?


Pokud máte zájem dozvědět se o technikách street artu a rovnou je vyzkoušet, přihlaste se na náš workshop Street Art Graffiti.