Základy restaurování obrazu

Máte doma krásný starý obraz a rádi byste o něj dobře pečovali?
Našli jste na půdě skvost či Vás prostě zajímá, jak bychom se měli starat o obrazy sami doma.

2 000,00 Kč

"Vlídný kurz vedený profesionální restauratérkou s mnoha zkušenostmi, které se od samého začátku podařilo vytvořit příjemnou tvůrčí atmosféru a která nás provedla základy oboru restaurování - uvědomili jsme si, jak je péče o obrazy velmi náročný obor, a jak je třeba k uměleckým dílům přistupovat s velkou pokorou a respektem. Moc děkuji paní lektorce na nasměrování dál a ať se celému ateliéru daří dál v takto krásné misi. Už vybírám další workshop u vás."

V rámci jednodenního kurzu restaurování z Vás restaurátory neuděláme, tento obor se studuje několik let a vyžaduje dlouholetou praxi, cílem tohoto kurzu bude získat jak teoretické, tak praktické informace o základech oboru péče o obrazy. Pokusíme se seznámit s etikou restaurování a pokoře k dílu. V rámci praktické části si na modelovém obrazu vyzkoušíme čistění a retušování drobných vad maleb na plátno. Součástí kurzu může být také konzultace Vámi doneseného obrazu, pokud jeho rozměr či hodnota dovolí přenesení do ateliéru.


Program kurzu základy restaurování obrazu:

  • z čeho se skládá obraz (základní vrstvy obrazu)
  • naučit se rozlišovat různé vady obrazů, na ty, které si zvládneme opravit sami doma, a na ty, které bychom měli nechat na restaurátora
  • čištění (dělení dle technik, seznámení se základními materiály, čištění přineseného díla, nebo modelového plátna)
  • drobné retuše, čím je vhodné retušovat, různé druhy barev, základy teorie retušování
  • praktické cvičení retušování drobných vad na modelovém obraze, případně na doneseném díle