Kurz kaligrafie

Japonská kaligrafie šodó je výtvarným a zároveň meditativním způsobem psaní japonského textu, tvořeného čínskými znaky (kandži) a japonskými slabičnými abecedami (katakana, hiragana). Japonská kaligrafie - na rozdíl od evropské - klade větší důraz na proces psaní než na samotný výsledek. Zároveň obsahuje i nezanedbatelný duchovní rozměr, je způsobem poznávání a kultivace sebe sama. Jako taková si zachovala svůj význam i v dnešní době počítačů a v Japonsku se stále vyučuje i na základních školách.

1 500,00 Kč

Čas strávený po boku paní lektorky byl velmi inspirativní, sešla se nás moc fajn skupinka lidí, čas plynul tak nějak klidně a přirozeně. Paní lektorka na nás přenesla své nadšení pro kaligrafii a já jsem moc ráda, že jsem měla možnost nahlédnout do této techniky, seznámit se s materiály, postupy a odnesla jsem si domů krásné malby. Mým plánem je absolvovat celý cyklus kaligrafie vedený paní lektorkou a už se těším na čaj, který nám v průběhu workshopu připravovala.


Japonská kaligrafie šodó je výtvarným a zároveň meditativním způsobem psaní japonského textu, tvořeného čínskými znaky (kandži) a japonskými slabičnými abecedami (katakana, hiragana). Japonská kaligrafie - na rozdíl od evropské - klade větší důraz na proces psaní než na samotný výsledek. Zároveň obsahuje i nezanedbatelný duchovní rozměr, je způsobem poznávání a kultivace sebe sama. Jako taková si zachovala svůj význam i v dnešní době počítačů a v Japonsku se stále vyučuje i na základních školách.

Workshop je určen pro každého, kdo má zájem, bez ohledu na zkušenost s kaligrafií nebo na znalost japonštiny. Svou formou je vhodný i mimopražským zájemcům, kteří si nemohou dovolit docházet na hodiny v týdnu.

Kurz kaligrafie vede zkušená lektorka, která vystudovala japonskou kaligrafii na škole Nihon Shodou Kyoiku Gakkai v Tokiu. Dosáhla 6. danu v různých disciplínách kaligrafie a zkoušky Shi kyo, která ji opravňuje kaligrafii učit. V průběhu kurzu je pro účastníky lektorkou připraven výborný tradiční japonský čaj.


Připravujeme dále tato témata kurzu Kaligrafie:

  • Kaligrafie - vějíř
  • Kaligrafie a výroba razítek se jménem
  • Kaligrafie - psaní znaků pro japonská umění