Letní malířský tábor - zápis na prázdniny zahájen!

07.02.2022

Výtvarný ateliér Malování kreslení během školního roku navštěvují stovky dětí, učí se u nás malovat, kreslit či modelovat z keramické i sochařské hlíny. A nezahálíme ani o letních prázdninách. Na období velkých prázdnin tradičně připravujeme Příměstské malířské tábory.

Prázdninový malířský (nebo keramický) příměstský tábor je určen pro děti od 5 let a mládež. Kurz je určen pro začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé studenty, náplň kurzu je možno po dohodě s lektory individuálně upravovat. Velká část programu probíhá ve venkovních prostorách formou plenéru.

 • Kurz je možno využít jako intenzivní přípravu na přijímací zkoušky
 • Kurz je možno využít jako zahájení výtvarné průpravy pro úplné začátečníky
 • Malé skupinky dětí
 • Prověření lektoři našich kurzů pro děti a mládež - akademičtí malíři s pedagogickými zkušenostmi
 • 2 výukové bloky 9-12 hod a 13 - 16 hod
 • Zajistíme zdravotně bezpečnou výuku (dezinfekce prostor, pobyt venku)
 • Zajistíme stravu
 • Veškeré výtvarné pomůcky jsou v ceně tábora
 • Poslední den tábora je slavnostní vernisáž prací dětí


Turnusy:

 • 4. - 8. 7. 2022
 • 11. - 15. 7. 2022
 • 18. - 22. 7. 2022
 • 25. - 29. 7. 2022
 • 1. - 5. 8. 2022
 • 8. - 12. 8. 2022
 • 15. - 19. 8. 2022


Náplň kurzu je zaměřena na základy kresby a malby, navazující na tradiční pojetí výuky studiem podle skutečnosti a volné tvorby, která vychází z vlastní představivosti. Během kurzu jsou děti seznámeny se základními výtvarnými technikami a tématy. Naši studenti se učí poznávat základy stavby obrazu, kompozici, barevnou skladbu, s cílem dosažení výtvarného výrazu. Současně se seznamuje s uměleckou "vědou", snažíme se nahlédnout do vývoje výtvarného umění a nabádáme ke snaze navázat na aktuální výtvarné tendence.

Místa Vám rádi zarezervujeme na emailu info@malovanikresleni.cz nebo na telefonu +420 777 422 022