ONLINE KURZ KRESBY A MALBY

26.02.2021

ONLINE Kurz kresby a malby je určen pro začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé studenty.

Náplň kurzu je zaměřena na základy kresby a malby, navazující na tradiční pojetí výuky studiem podle skutečnosti a volné tvorby, která vychází z vlastní představivosti. Během kurzu jsou studenti seznámeni se základními výtvarnými technikami a tématy.

Náplň kurzu je zaměřena na základy kresby a malby, navazující na tradiční pojetí výuky studiem podle skutečnosti a volné tvorby, která vychází z vlastní představivosti. Během kurzu jsou studenti seznámeni se základními výtvarnými technikami a tématy (probírá se kresba tužkou, úhlem, rudkou a postupně se přechází k malbě - pastel, akvarel, akryl či olej). Naši studenti se učí poznávat základy stavby obrazu, kompozici, barevnou skladbu, s cílem dosažení výtvarného výrazu. Současně se seznamuje s uměleckou vědou, snažíme se nahlédnout do vývoje výtvarného umění a nabádáme ke snaze navázat na aktuální výtvarné tendence.

  • Kdy? 10 lekcí, video si pouštíte ve Vámi preferovaný čas
  • Kolik? členský příspěvek C, (3500 Kč, 10 lekcí)
  • Přihláška? Rezervujte si své místo včas na emailu info@malovanikresleni.cz, telefonicky na 777 422 022 nebo pomocí přihláškového formuláře.

Program lekcí Kurzu kresby a malby online: 1. Lineární kresba - zátiší - měření proporcí, používání špejle (uhel)
2. Lineární kresba - stínování zátiší (uhel)
3. Kresba drapérie (uhel)
4. Perspektiva - lineární kresba interiéru + základy perspektivy (úběžník, horizont)
5. Kresba sádrové hlavy (uhel)
6. Úvodní teoretická přednáška o barvě + základy praktického míchání barev (akryl)
7. Teoretická přednáška o klasické stavbě obrazu a kresba zátiší na plátno
8. Pokračování, podmalba (akryl na plátně)
9. Pokračování, Malba lokálními barvami (akryl na plátně)
10. Pokračování, Malba lokálními barvami, dokončení malby (akryl na plátně)