Online Kurz kresby a malby pro děti

05.01.2021

ONLINE Kurz kresby a malby je určen pro děti a mládež. Kurz je určen pro začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé studenty.

Náplň kurzu je zaměřena na základy kresby a malby, navazující na tradiční pojetí výuky studiem podle skutečnosti a volné tvorby, která vychází z vlastní představivosti. Během kurzu jsou studenti seznámeni se základními výtvarnými technikami a tématy. Děti se učí poznávat základy stavby obrazu, kompozici, barevnou skladbu, s cílem dosažení výtvarného výrazu. Současně se seznamuje s uměleckou vědou, snažíme se nahlédnout do vývoje výtvarného umění a nabádáme ke snaze navázat na aktuální výtvarné tendence.

  • Kdy? 8 lekcí, video si pouštíte ve Vámi preferovaný čas
  • Kolik? členský příspěvek C, (2400 Kč, 8 lekcí)
  • Přihláška? Rezervujte si své místo včas na emailu info@malovanikresleni.cz, telefonicky na 777 422 022 nebo pomocí přihláškového formuláře.