Výtvarný tábor pro děti - 7500 Kč

Výtvarný tábor pro děti - 7500 Kč
 
 

Prázdninový malířský tábor je určen pro děti a mládež od 8 do 15 let, hlavním naším cílem je smysluplně si užít prázdninový čas v krásném místě u řeky Sázavy. Program tábora vychází z náplně kurzu klasické kresby a malby, je určen jak pro začátečníky, tak pro mírně pokročilé i pokročilé studenty. Malováním a tvořením trávíme 3 - 4 hodiny denně, věnujeme se jak práci v ateliéru, tak práci v plenéru (venku).

V rámci Výtvarného tábora pro děti si kromě klasických výtvarných technik (kresba tužkou, uhlem, rudkou, malba - akvarel, tempera, suchý a mastný pastel) si vyzkoušíme i netradičnější výtvarné techniky. Naším cílem je, aby si každý účastník vyzkoušel základní techniky a témata, a postupně si vybral ty techniky, ve kterých se mu dobře pracuje a malování ho baví. Veškeré obrázky a výtvory si děti odnášejí domů jako krásnou vzpomínku na letní tábor.

Kurz je možno využít také jako intenzivní přípravu na přijímací zkoušky.  Kurz je možno využít jako zahájení výtvarné průpravy pro úplné začátečníky. Výuka je vedena zkušenými pedagogy. Naši studenti se učí poznávat základy stavby obrazu, kompozici, barevnou skladbu, s cílem dosažení výtvarného výrazu. 

 

 

Program tábora?

 • lekce výtvarné činnosti jsou prokládány procházkami v arelálu a výlety do okolí
 • v případě příznivého počasí jezdíme na lodičkách a koupeme se v řece
 • hrajeme velkou táborou soutěž
 • nesmí chybět táborák
 • na závěr tábora připravujeme výstavu obrázků
 
 

 

Rezervujte si místo ještě dnes!

Vyplňte prosím níže uvedené údaje:

Výtvarný tábor pro děti a mládež v uměleckém centru

 

 • Jaké techniky si zkusíme?

Výuka je zaměřena převážně na praktické zkoušení svých vlastních výtvarných dovednosti. Ke každé technice si vždy povíme i trochu teoretických základů, které si hnedka ověříme při vytváření vlastního obrázku. Necháváme si inspirovat okolní krajinou, historickými souvislostmi a vlastní imaginací. Výuka probíhá formou skupinové práce, s důrazem na individuální přístup ke každému malíři - jeho zájmům, zkušenostem a pokročilosti.

 

 • kresba tužkou (perspektiva, stínování, základy kompozice)
 • malba akvarel, tempera (krajina, portrét)
 • krajinomalba - malba a kresba na malířských plenérových stojanech
 • suchým pastelem, olejovým pastelem
 • tvoření z přírodních materiálů
 • plstění (tvoření z ovčí vlny - šperky a dekorační předměty)
 • vytváření z korálků
 • malování na vodní hladině a ilustrace
 • grafické techniky - linoryt, monotyp
 • ...

 

 • Kdo jsou naši lektoři a táboroví vedoucí?

Klademe velký důraz na vhodný výběr lektorů, kteří se starají o hladký průběh programu letního tábora. Důležitá je pro nás jak odborná kvalifikace (obvykle vlastní profesionální výtvarná činnost), tak předchozí zkušenost s výukou a v práci s dětmi. Osobnostně volíme lektory, kteří jsou kreativní, empatičtí, inteligentní s obrovskou dávkou pozitivní energie. Všichni naši hlavní vedoucí jsou držiteli Osvědčení hlavního vedoucího dětských táborů (absloventi školení hlavních vedoucích akreditované Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR.

 

 • Zdravotní péče a bezpečnost?

Jednou z nejvyšších priorit je bezpečnost dětí na námi pořádaných táborech. Při všech aktivitách jsou dodržovány bezpečnostní předpisy. Na všechny tábory jezdí zdravotník (zdravotní sestra nebo doktor), rodiče se mohou kdykoli informovat o zdravotním stavu dětí (telefon na zdravotníka posíláme rodičům společně s instrukcemi zasílanými před táborem).
 

 • Co nás na Výtvarném táboře čeká?

Na malířském plenéru si postupnými krůčky projdeme všechny základní výtvarné techniky. Začneme skicováním a kresbou, hledáním vhodné kompozice, seznámíme se se základy krajinomalby a perspektivy. Když bude hezké počasí, vezmeme malířské stojany a vyrazíme malovat ven. Pokud bude pršet, strávíme chvilky malováním v ateliéru, kde si budeme procvičovat témata jako kresba a malby zátiší, portrét či kompozice. Seznámíme se také s pokročilejšími zadáními - jako malba na plátno. Naučíme, jak se plátno napíná na rám a jaké jsou zásady při malování akrylovými či olejovými barvami.

Každý den zakončíme společnou malou výstavou a na závěr tábora nás čeká velká slavnostní vernisáž všech obrazů, které na výtvarném táboře vzniknou.

 

 • Pro koho je Výtvarný tábor vhodný?

Pro každého! Krásný čas na táboře si užijou jak děti, které s malováním začínají, tak pokročilejší výtvarníci, kteří se připravují na uměleckou kariéru. Program probíhá tak, že praktické části jsou kombinovány s teoretickými krátkými přednáškami - o výtvarných technikách a trochu i z dějin umění, abychom měli inspiraci. Výuka je prokládána kreativními dílnami - jako točení na hrnčířském kruhu, malování barvami na tělo - facepainting či tisk barvami z vodní hladiny. Výuka probíhá "volěnjší prázdninovou formou", tedy každý postupuje svým tempem, každého konzultujeme a vedeme individuálně, dle jeho zálib a pokročilosti. Naším cílem je užít si příjemně společný čas, mít nezapomenutelné vzpomínky a postupně nacházet lásku k tvořivým činnostem. Výuku vedeme formou pozitivní motivace, vážíme si i malinkatého pokroku, který každý na táboře určitě udělá!