Výtvarný tábor pro děti - rozviňte talent svého dítěte - 4750 Kč (8. - 14. 7. 2018)

Výtvarný tábor pro děti - rozviňte talent svého dítěte - 4750 Kč (8. - 14. 7. 2018)

 

Prázdninový malířský tábor je určen pro děti a mládež od 8 do 15 let, hlavním naším cílem je smysluplně si užít prázdninový čas v krásném místě u řeky Sázavy. Program tábora vychází z náplně kurzu klasické kresby a malby, je určen jak pro začátečníky, tak pro mírně pokročilé i pokročilé studenty. Malováním a tvořením trávíme 3 - 4 hodiny denně, věnujeme se jak práci v ateliéru, tak práci v plenéru (venku).

V rámci Výtvarného tábora pro děti si kromě klasických výtvarných technik (kresba tužkou, uhlem, rudkou, malba - akvarel, tempera, suchý a mastný pastel) si vyzkouší i netradičnější výtvarné techniky. Naším cílem je, aby si každý účastník vyzkoušel základní techniky a témata, a postupně si vybral ty techniky, ve kterých se mu dobře pracuje a malování ho baví. Veškeré obrázky a výtvory si děti odnášejí domů jako krásnou vzpomínku na letní tábor.

Kurz je možno využít také jako intenzivní přípravu na přijímací zkoušky.  Kurz je možno využít jako zahájení výtvarné průpravy pro úplné začátečníky. Výuka je vedena zkušenými pedagogy. Naši studenti se učí poznávat základy stavby obrazu, kompozici, barevnou skladbu, s cílem dosažení výtvarného výrazu. 

 

Program tábora?

 • lekce výtvarné činnosti jsou prokládány procházkami v arelálu a výlety do okolí
 • v případě příznivého počasí jezdíme na lodičkách a koupeme se v řece
 • hrajeme velkou táborou soutěž
 • nesmí chybět táborák
 • na závěr tábora připravujeme výstavu obrázků

 

Co je v ceně?

 • lektorský program a zdravotní dohled
 • veškeré sportovní a herní pomůcky
 • ubytování, strava (5 x denně) a celodenní pitný režim

 

Co v ceně není?

 • výtvarné pomůcky (doporučujeme: tužky, přírodní uhel, fixativ nebo lak na vlasy, vodovky, tempery)
 • doprava
 • cestovní pojištění

 

Jaké techniky si zkusíme?

Výuka je zaměřena převážně na praktické zkoušení svých vlastních výtvarných dovednosti. Ke každé technice si vždy povíme i trochu teoretických základů, které si hnedka ověříme při vytváření vlastního obrázku. Necháváme si inspirovat okolní krajinou, historickými souvislostmi a vlastní imaginací. Výuka probíhá formou skupinové práce, s důrazem na individuální přístup ke každému malíři - jeho zájmům, zkušenostem a pokročilosti.

 • kresba tužkou (perspektiva, stínování, základy kompozice)
 • malba akvarel, tempera (krajina, portrét) 
 • krajinomalba - malba a kresba na malířských plenérových stojanech 
 • suchým pastelem, olejovým pastelem
 • tvoření z přírodních materiálů
 • vytváření z korálků
 • malování na vodní hladině a ilustrace
 • ...
 
 
Kdo jsou naši lektoři a táboroví vedoucí?
 
 • Klademe velký důraz na vhodný výběr lektorů, kteří se starají o hladký průběh programu letního tábora. Důležitá je pro nás jak odborná kvalifikace (obvykle vlastní profesionální výtvarná činnost), tak předchozí zkušenost s výukou a v práci s dětmi. Osobnostně volíme lektory, kteří jsou kreativní, empatičtí, inteligentní s obrovskou dávkou pozitivní energie. Všichni naši hlavní vedoucí jsou držiteli Osvědčení hlavního vedoucího dětských táborů (absloventi školení hlavních vedoucích akreditované Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR.

 

Zdravotní péče a bezpečnost?

 • Jednou z nejvyšších priorit je bezpečnost dětí na námi pořádaných táborech. Při všech aktivitách jsou dodržovány bezpečnostní předpisy. Na všechny tábory jezdí zdravotník (zdravotní sestra nebo doktor), rodiče se mohou kdykoli informovat o zdravotním stavu dětí (telefon na zdravotníka posíláme rodičům společně s instrukcemi zasílanými před táborem). 

 

Rezervujte si včas místo na Letním táboře pro děti

Místa máme stále volná, těšíme se na Vaši přihlášku

Výtvarný tábor pro děti - aneb jak to u nás v uměleckém centru vypadá?