Jazykový tábor pro děti - 7500 Kč

Jazykový tábor pro děti - 7500 Kč
 
 

Prázdninový jazykový tábor je určen pro děti a mládež, hlavním naším cílem je smysluplně si užít prázdninový čas v krásném místě u řeky Sázavy. Program jazykového tábora vychází z náplně tradičních prázdninových táborů, některé části programu jsou zaměřeny přirozenou formou na výuku cizích jazyků. Procvičujeme konverzaci, hrajeme jazykové hry a učíme se nová slovíčka. Jazykově je tábor určen jak pro začátečníky, mírně pokročilé tak i pokročilé studenty. Kurz je možno využít jako intenzivní přípravu na přijímací zkoušky. Výuka je vedena zkušenými pedagogy. 

 

Program tábora?

  • výukové lekce jsou prokládány procházkami v arelálu a výlety do okolí
  • v případě příznivého počasí jezdíme na lodičkách a koupeme se v řece
  • hrajeme velkou táborou soutěž
  • nesmí chybět táborák
  • na závěr tábora připravujeme divadelní hru v cizím jazyce
 
 
Co je v ceně?
 
  • lektorský program a výukové pomůcky
  • ubytování, strava a pitný režim
 

 

Přihláška na jazykový tábor - rezervujte si místo včas!

Vyplňte prosím níže uvedené údaje:

Otázky a odpovědi: Jazykový tábor pro děti

Jaká je nutná pokročilost dětí v cizím jazyce a je vhodný i pro děti, kteří s jazykem úplně začínají?

Náš prázdninový tábor je vhodný jak pro začátečníky, tak i pokročilé. Ideální je alespoň minimálně 1 rok jazyka ve škole či kurzu, abychom měli "úplné základy" za sebou. V rámci úvodních lekcí se rozdělujeme do skupinek podle úrovně, výuka probíhá jak ve skupině, tak individuálně. V lektorském týmu jsou jak rodilí mluvčí, tak pedagogové s mateřským jazykem českým. Když něčemu skupinka v cizím jazyce nerozumí, pomáháme si jazykem mateřským.

 

 

Jak intenzivní je výukový jazykový program?

Výuka cizího jazyka na letním táboře probíhá jako doplňkový program k ostatním "klasickým" táborovým aktivitám. Ze zkušenosti víme, že nejlepší je najít optimální vyvážení mezi učením za stolem ve třídě (výukové lekce), mezi procházkami, sportováním a hrami. Lektorský tým je složen i z rodilých mluvčích, tedy i aktivity nepřímo zaměřené na výuku pomáhají k procvičování konverzace, slovní zásoby a výslovnosti. Mnohdy není v rámci některých táborových aktivit jiný způsob, než se domluvit v cizím jazyce a mnohdy slovíčko naučené v rámci procházky lesem se více vryje do paměti, než memorováním ve školní lavici.

 

 

Jaké pomůcky potřebuje účastník tábora na výuku z domova?

Veškeré pomůcky na výuku jsou zajištěny přímo na táboře. Hodit se budou vlastní psací potřeby (penál s propiskou, tužkou, gumou) a malý kapesní slovník. Další potřebný materiál na výuku je zajištěn ze strany lektorů a organizátorů jazykového tábora.

 

Jaké jsou benefity jazykového tábora pro děti?

Cílem jazykového tábora je u nás jako u kteréhokoli jiného prázdninového tábora pro děti - užít si smysluplně a s radostí volného času, načerpat síly do nového školního roku, zažít a prožít dobrodružství, na která se v dospělosti bude hezky vzpomínat. U jazykových táborů je program tábora upraven tak, že část pobytu na táboře je věnována přímo výuce cizího jazyka, někteří lektoři a vedoucí jsou rodilí mluvčí a také některé táborové aktivity (jako třeba táborová hra) je zaměřena na poznávání a prohlubování znalostí a dovedností v cizím jazyce. Máme poměrně pozitivní zkušenosti a ohlasy od rodičů, že děti se na jazykovém táboře rozmluví a ztratí zábrany, začátek školního roku v klasické škole pro ně může být jednodušší. Na táboře si zopakují základní slovní zásobu a gramatiku, procvičí si výslovnost a užití jazyka "v běžném životě". Program jazykového tábora je zaměřený na podporu motivace k učení a studiu cizího jazyka, na zvyšování sebevědomí při jeho využívání. 

 

Naše dítě jede na tábor poprvé, jak ho máme připravit a najde si ve skupince účastníků kamarády?

Výuka a celý program tábora je výhradně vedena vždy pro celou skupinku dětí. Děti jsou v rámci prvního dne "rozděleny" na menší podskupinky zhruba po 6 - 8 dětech k jedné lektorce. První den je seznamovací - povídáme si, kdo už na táboře byl a kdo ne, povídáme si, odkud jsme přijeli, co nás baví a co bychom rádi na táboře zažili. Učíme se navzájem svoje jména a jméno paní lektorky. Seznamovací aktivity jsou dobré nejen pro děti navzájem, ale i pro lektorku a vedoucí tábora, abychom postupně poznali, kdo tvoří naši skupinku, a jak budeme případně upravovat individuálně výukový program - dle pokročilosti a osobních zálib.

Pokud někdo jede na tábor úplně poprvné v životě, najde si určitě nové kamarády a naváže nová přátelství, táborové aktivity a program je připrave tak, aby poskytoval mnoho možností pro navázání nových kontaktů. Občas k nám jezdí i děti se svými sourozenci, či se svými kamarády ze školy či kroužku.

 

 

Summer camp Sázava

Prázdninové tábory pro děti

Letní tábor pro děti s komplexním programem - nejoblíbenější tábor u nás! - 7500 Kč

  Letní tábor pro děti s komplexním programem je prázdninový tábor určený pro děti a mládež od 8 let. Hlavním cílem je smysluplně si užít prázdninový čas v krásném místě u řeky Sázavy. Program tábora vychází z představy o vyváženém rozvoji všech talentů a vrozených dispozic člověka - spojili jsme prvky jazykového, sportovního, hudebního a výtvarného tábora a tak vznikl nejoblíbenější...

Výtvarný tábor pro děti - 7500 Kč

    Prázdninový malířský tábor je určen pro děti a mládež od 8 do 15 let, hlavním naším cílem je smysluplně si užít prázdninový čas v krásném místě u řeky Sázavy. Program tábora vychází z náplně kurzu klasické kresby a malby, je určen jak pro začátečníky, tak pro mírně pokročilé i pokročilé studenty. Malováním a tvořením trávíme 3 - 4 hodiny denně, věnujeme se jak práci v...

Jazykový tábor pro děti - 7500 Kč

    Prázdninový jazykový tábor je určen pro děti a mládež, hlavním naším cílem je smysluplně si užít prázdninový čas v krásném místě u řeky Sázavy. Program jazykového tábora vychází z náplně tradičních prázdninových táborů, některé části programu jsou zaměřeny přirozenou formou na výuku cizích jazyků. Procvičujeme konverzaci, hrajeme jazykové hry a učíme se nová slovíčka....

Sportovní tábor pro děti - 7500 Kč

  Prázdninový sportovní tábor je určen pro děti a mládež, hlavním naším cílem je smysluplně si užít prázdninový čas v krásném místě u řeky Sázavy. Program sportovního tábora vychází z náplně tradičních prázdninových táborů, je rozšířen o sportovní aktivity. V areálu je k dispozici volejbalové hřiště, basketbalový koš, fotbalové hřiště na louce a velmi široké možnosti nabízí v...

Fotografický tábor pro děti - 7500 Kč

  Prázdninový fotografický tábor je určen pro děti (od 5 let) a mládež, hlavním naším cílem je smysluplně si užít prázdninový čas v krásném místě u řeky Sázavy. Program tábora vychází z náplně semestrálního fotografického kurzu, je určen jak pro začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé studenty.  Kurz je možno využít jako intenzivní přípravu na přijímací zkoušky. Výuka je...

Příměstský malířský tábor - 6500 Kč

  Prázdninový malířský Kurz kresby a malby (20lekcí, 90min) je určen pro děti (od 5 let) a mládež. Kurz je určen pro začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé studenty, náplň kurzu je možno po dohodě s lektorem individuálně upravovat. Kurz je možno využít jako intenzivní přípravu na přijímací zkoušky. Kurz je možno využít jako zahájení výtvarné průpravy pro úplné začátečníky. Náplň...