Otázky a odpovědi:

Jak poznat opravdu dobrý tábor?

 

 

Na stránkách MŠMT vyšly rady pro rodiče, jak poznat dobrý tábor, dovolujeme si jednotlivé body citovat.

 

Nabídka dětských táborů programů pro dětské skupiny je neuvěřitelně široká a pestrá. Na rodičích je vybrat takový tábor, aby nebyl drahý, aby byl veden týmem zkušených vedoucích, aby se konal na krásném místě a aby jeho náplň splňovala pedagogické požadavky na dětský tábor - aby se děti v průběhu tábora bavily, aby se učily novým věcem a aby si užily krásné chvíle. Zároveň je třeba klást důraz na maximální bezpečnost.

 

Kvalifikovaní pořadatelé letních táborů by Vám měli poskytnout tento servis:

 

Informace ještě před konáním

 • Co vše je v ceně tábora a jaké jsou případně storno poplatky?
 • je v ceně obsaženo pojištění a jeho rozsah?
 • je v ceně obsažena doprava
 • jsou v ceně celodenní výlety, vstupy na koupaliště, zámky, výstavy či hodiny jezdeckých aktivit případně půjčení potřebného vybavení např. vodáckých vest a lodí. Doplatek cenu tábora zvyšuje.


Hygienické předpisy

 • Pokud se tábora účastní více než třicet dětí je jeho provozovatel povinen tábor nahlásit na okresní hygienickou stanici v místě konání tábora. Základním předpisem, kterým by se měl provozovatel správného tábora řídit je Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti ve znění vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 148/2004. Toto vyhláška obsahuje popis náležitostí pro výběr tábořiště, ubytovací prostory, vaření a stravování, práci zdravotníka atd. Správný tábor je jistě v souladu s touto vyhláškou. 

 

Prohlášení o bezinfekčnosti

 • Na táboře je po celou dobu přítomen kvalifikovaný zdravotník, který je proškolen a oprávněn vykonávat funkci zdravotníka na dětských zotavovacích akcích. Po celou dobu tábora se vede zdravotní dokumentaci. Zodpovědný zdravotník se před nástupem na tábor zajímá o léky, které děti pravidelně užívají. Povinností rodičů nebo toho kdo dítě na tábor posílá je zajistit lékařskou prohlídku ještě před nástupem a předat zdravotníkovi prohlášení o bezinfekčnosti dítěte.

 

Tábor musí být bezpečný

 • Tábor je nahlášen na hygienu, zdravotnické zařízení a obecní úřad a vedoucí jsou proškoleni a dbají na bezpečnost v průběhu celého tábora. Vedoucí by měli být poučeni o BOZP, o jejich proškolení by měl být proveden zápis. Správný tábor by měl mít svůj přesně daný a vymezený "táborový řád", který budou znát a respektovat děti i vedoucí.

 

Kvalifikování vedoucí

 • V současné době není nikde zakotvena povinnost pro hlavní vedoucí tábora ani jeho další pracovníky absolvovat jakékoli školení (s výjimkou zdravotníka). Ministerstvo školství však poskytuje dotaci na pořádání letních táborů pouze těm provozovatelům, kde hlavní vedoucí táborů absolvovali školení akreditované MŠMT.

 

Jídelníček

 • Ověřte si způsob stravování např. zdali je zajištěn nepřetržitý pitný režim, skladba - pestrost jídelníčku. Je důležité aby kuchyň splňovala hygienické normy (uskladnění potravin apod.)

 

Co nového se vaše dítě naučí

 • Program správného tábora by měl být co nejvíc různorodý a měl by dětem dávat dostatek prostoru na seberealizaci. Tábor je jedinečným způsobem odpočinku dětí od stereotypů všedních dní. Na správný tábor dítě neodjede jen přečkat pár dní prázdnin. Správný tábor by měl rozvíjet jeho osobnost a přinášet mu kromě zážitků z programu také možnost rozvoje znalostí a zkušeností. Na správném táboře se dítě naučí řadu problémů řešit bez rodičů s pomocí vedoucích. Kromě samostatnosti získávají děti také potřebnou sebedůvěru, odvahu a chuť vyjadřovat svoje názory a řadu dalších vlastností, které mohou využít ve škole i v běžném životě.

 

 

Co si vzít s sebou na letní tábor?

 

Také řešíte každý rok, co s sebou na prázdninový tábor zabalit? Připravili jsme pro Vás seznam věcí, které se mohou hodit!

 

Co si s sebou vzít nutně?

 • průkaz zdravotní pojišťovny a jeho kopie
 • lékařské potvrzení o provedené zdravotní prohlídce
 • potvrzení o bezinfekčnosti

Co se bude hodit dále?

 • osobní léky – jestliže Vaše dítě užívá léky či je alergické, prosím sdělte nám to v přihlášce, telefonicky či vedoucímu tábora. Všechny léky označte jménem dítěte a také dávkováním.
 
A co s sebou do baťohu?
 
 • slovník, psací potřeby a sešit, sportovní a turistické oblečení a obutí (i náhradní), přezůvky, pláštěnka, holínky, hygienické potřeby, plavky, menší baťůžek na výlety, sluneční brýle, kapesné dle uvážení rodičů, maska na karneval, plastová láhev + plastový hrníček na pití, flash disk, sportovní obuv se světlou podrážkou vhodná do tělocvičny

 

Co se bude hodit na malířský tábor aneb doporučené výtvarné pomůcky:

Veškeré výtvarné pomůcky jsou k dětem na výtvarném táboře k dispozici. Zároveň bude každému účastníkovi na celý pobyt zapůjčen "malířský stojan do terénu". Pokud už děti doma nějaké oblíbené pomůcky mají a chtěli by pracovat se svými, tak doporučujeme tyto.

 • tužky, plastická guma, skicák (akvarelový papír nebo klasické čtvrtky)
 • sada kříd či pastelů (suché či mastné křídy)
 • tuš a perko
 • tvrdé desky formátu A3 nebo A2
 • tempery nebo akrylové barvy
 • akvarelové barvy (nebo vodovky)
 • štětce (ploché a kulaté, zhruba 10ks)
 • paleta (nebo kus "něčeho", na co se dají nanést barvy)
 • nádoba na vodu (sklenice, uříznutá pet láhev)
 • skládací rybářská židlička (pokud preferujete při malování sedět)
 • malířské plátno a rámy
 • ...

 

Je možné využít platby od zaměstnavatele nebo z FKSP?

 

Ano, kurzy či tábory v Centru Amudarja lze hradit fakturou či z fondu FKSP až do plné výše. Pokud budete potřebovat vystavit fakturu, napište nám prosím do poznámky fakturační údaje.

Jaké dokumenty jsou na dětský tábor potřeba?

 

Jakmile si rezervujete místo na konrétním programu, pošleme Vám na email seznam veškerých potřebných dokomentů s dostatečným předstihem. U dětských táborů to bývají obvykle tyto potřebné dokumenty:

 • posudek o zdravotním stavu od lékaře (tzv. potvrzení bezinfekčnosti)
 • kopie kartičky zdravotní pojišťovny

Jaký je denní program dětského tábora?

 

Denní program tábora se liší dle konkrétního tábora, jeho náplně a dle věku dětí. Snažíme se vždy vyjít maximálně vstříc dle aktuálních okolností. Program tábora přizpůsobujeme počasí, kondici jednotlivých účastníků a oddílů.

Rámcovově vypadá denní program tábora u nás takto:

 • 7:30 - 8:00 budíček, ranní protažení formou krátké rozcvičky, ranní hygiena
 • 8:00 -  9:00 snídaně
 • 9:30 - 11:30 dopolední výukový program (s pauzou na svačinku)
 • 12:00 - 13:00 oběd
 • 13:00 - 14:30 polední siesta
 • 14:30 - 17:30 odpolední výukový program (s pauzou na svačinku)
 • 18:00 - 19:00 večeře
 • 19:00 - 21:30 večerní program
 • 21:30 - 22:00 večerní hygiena, večerka 

 

 

Máte otázku? Kontaktujte nás! Těšíme se na komunikaci s Vámi! :)

Malířské plenéry, kurzy malování a prázdninové tábory na Sázavě

Semináře, workshopy a přednášky

Malířský plenér / Plein air Painting

"Jste trochu unavení, bez inspirace a nových podnětů? Rádi byste někame "vypadli"? Láká Vás malovat a kreslit přímo v přírodě? Rádi byste si užili příjemný čas naplněný malováním, malováním a zase malováním? Odhoďte na chvíli své každodenní starosti a pojďte se s námi pustit do příjemné práce!"   Letní malířský plenér na Sázavě nás zavede krok za krokem po cestě k realizaci Vámi vysněného...

Letní škola malování / Summer Art Camp

  "Máte chuť strávit prázdninové dny v kreativním a inspirativním prostředí?"   Mezinárodní Letní škola malování v Centru Amudarja u Sázavy je místem setkání českých i zahraničních příznivců výtvarného umění. Pro účastníky Letní školy malování je připraven program, který dává prostor k rozvoji či objevení talentu. Program Letní školy malování je vhodný i jako intenzivní příprava k...

Malířské sympozium / Art Symposium

V Centru Amudarja bychom rádi nacházeli pravidelně prostor pro iniciaci setkávání výtvarníků formou výtvarného sympozia. Věříme, že oslovení umělci u nás naleznou inspirativní místo, kam se rádi budou opakovaně vracet. Centrum Amudarja je místo u řeky Sázavy, s mnohaletou tradicí pořádání letních dětských táborů. Amudarja leží v krásné lokalitě kousek od města Sázava, chatičky (ateliéry) a...

Jóga - týden plný jógy / Yoga - Week full of Yoga

  Cvičení jógy má mnoho benefitů, které každý praktikující postupně krůček za krůčkem poznává. Relaxace, protažení, chvíle zklidnění a společné meditace nás vede k hlubšímu uvědomění si sama sebe, prohloubení vnímání jemných energií a každodennímu zlepšování nálady... Cvičení jógy má pozitivní účinky nejen na naší psychiku, odbourává stres a dodává nám energii. Pod vedením empatických...

Přechod přes žhavé uhlíky / Firewalking

  "Svět je úžasné místo, které nám umožňuje poznávat různé věci, získávat zkušenosti a rozvíjet své vnímání. Některé úkoly jsou nám stavěny automaticky - potkáváme nové lidi, dostáváme se do situací, které jsme třeba v předchozích letech svého života zatím neměli možnost řešit. Občas přijde chvíle, kdy si sama naše duše žádá určitý rituál, aby mohla nahlédnout na realitu z jiného...

Dobrovolnický pobyt / Volunteer Workcamp

  Máte chuť spojit příjemné s užitečným?  Absolvujte dobrovolnický pobyt v Artcampu!   Artcamp je nový a potřebuje mnoho lidí a dobrovolníků, kteří budou mít chuť přiložit své ruce k dílu. Vítáni jsou všichni, kteří mají chuť se začít podílet na provozu nádherného romantického místa, které se postupně stává oblíbeným útočištěm nejen výtvarných umělců, ale všech, kdo mají chuť si...