Jak poznat opravdu dobrý tábor?

03.12.2015 11:52

 

Na stránkách MŠMT vyšly rady pro rodiče, jak poznat dobrý tábor, dovolujeme si jednotlivé body citovat.

 

Nabídka dětských táborů programů pro dětské skupiny je neuvěřitelně široká a pestrá. Na rodičích je vybrat takový tábor, aby nebyl drahý, aby byl veden týmem zkušených vedoucích, aby se konal na krásném místě a aby jeho náplň splňovala pedagogické požadavky na dětský tábor - aby se děti v průběhu tábora bavily, aby se učily novým věcem a aby si užily krásné chvíle. Zároveň je třeba klást důraz na maximální bezpečnost.

 

Kvalifikovaní pořadatelé letních táborů by Vám měli poskytnout tento servis:

 

Informace ještě před konáním

  • Co vše je v ceně tábora a jaké jsou případně storno poplatky?
  • je v ceně obsaženo pojištění a jeho rozsah?
  • je v ceně obsažena doprava
  • jsou v ceně celodenní výlety, vstupy na koupaliště, zámky, výstavy či hodiny jezdeckých aktivit případně půjčení potřebného vybavení např. vodáckých vest a lodí. Doplatek cenu tábora zvyšuje.


Hygienické předpisy

  • Pokud se tábora účastní více než třicet dětí je jeho provozovatel povinen tábor nahlásit na okresní hygienickou stanici v místě konání tábora. Základním předpisem, kterým by se měl provozovatel správného tábora řídit je Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti ve znění vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 148/2004. Toto vyhláška obsahuje popis náležitostí pro výběr tábořiště, ubytovací prostory, vaření a stravování, práci zdravotníka atd. Správný tábor je jistě v souladu s touto vyhláškou. 

 

Prohlášení o bezinfekčnosti

  • Na táboře je po celou dobu přítomen kvalifikovaný zdravotník, který je proškolen a oprávněn vykonávat funkci zdravotníka na dětských zotavovacích akcích. Po celou dobu tábora se vede zdravotní dokumentaci. Zodpovědný zdravotník se před nástupem na tábor zajímá o léky, které děti pravidelně užívají. Povinností rodičů nebo toho kdo dítě na tábor posílá je zajistit lékařskou prohlídku ještě před nástupem a předat zdravotníkovi prohlášení o bezinfekčnosti dítěte.

 

Tábor musí být bezpečný

  • Tábor je nahlášen na hygienu, zdravotnické zařízení a obecní úřad a vedoucí jsou proškoleni a dbají na bezpečnost v průběhu celého tábora. Vedoucí by měli být poučeni o BOZP, o jejich proškolení by měl být proveden zápis. Správný tábor by měl mít svůj přesně daný a vymezený "táborový řád", který budou znát a respektovat děti i vedoucí.

 

Kvalifikování vedoucí

  • V současné době není nikde zakotvena povinnost pro hlavní vedoucí tábora ani jeho další pracovníky absolvovat jakékoli školení (s výjimkou zdravotníka). Ministerstvo školství však poskytuje dotaci na pořádání letních táborů pouze těm provozovatelům, kde hlavní vedoucí táborů absolvovali školení akreditované MŠMT.

 

Jídelníček

  • Ověřte si způsob stravování např. zdali je zajištěn nepřetržitý pitný režim, skladba - pestrost jídelníčku. Je důležité aby kuchyň splňovala hygienické normy (uskladnění potravin apod.)

 

Co nového se vaše dítě naučí

  • Program správného tábora by měl být co nejvíc různorodý a měl by dětem dávat dostatek prostoru na seberealizaci. Tábor je jedinečným způsobem odpočinku dětí od stereotypů všedních dní. Na správný tábor dítě neodjede jen přečkat pár dní prázdnin. Správný tábor by měl rozvíjet jeho osobnost a přinášet mu kromě zážitků z programu také možnost rozvoje znalostí a zkušeností. Na správném táboře se dítě naučí řadu problémů řešit bez rodičů s pomocí vedoucích. Kromě samostatnosti získávají děti také potřebnou sebedůvěru, odvahu a chuť vyjadřovat svoje názory a řadu dalších vlastností, které mohou využít ve škole i v běžném životě.

 

 

Máte otázku? Kontaktujte nás

Prázdninové tábory pro děti

Letní tábor pro děti s komplexním programem - nejoblíbenější tábor u nás! - 7500 Kč

  Letní tábor pro děti s komplexním programem je prázdninový tábor určený pro děti a mládež od 8 let. Hlavním cílem je smysluplně si užít prázdninový čas v krásném místě u řeky Sázavy. Program tábora vychází z představy o vyváženém rozvoji všech talentů a vrozených dispozic člověka -...

Výtvarný tábor pro děti - 7500 Kč

    Prázdninový malířský tábor je určen pro děti a mládež od 8 do 15 let, hlavním naším cílem je smysluplně si užít prázdninový čas v krásném místě u řeky Sázavy. Program tábora vychází z náplně kurzu klasické kresby a malby, je určen jak pro začátečníky, tak pro mírně pokročilé i...

Jazykový tábor pro děti - 7500 Kč

    Prázdninový jazykový tábor je určen pro děti a mládež, hlavním naším cílem je smysluplně si užít prázdninový čas v krásném místě u řeky Sázavy. Program jazykového tábora vychází z náplně tradičních prázdninových táborů, některé části programu jsou zaměřeny přirozenou...

Sportovní tábor pro děti - 7500 Kč

  Prázdninový sportovní tábor je určen pro děti a mládež, hlavním naším cílem je smysluplně si užít prázdninový čas v krásném místě u řeky Sázavy. Program sportovního tábora vychází z náplně tradičních prázdninových táborů, je rozšířen o sportovní aktivity. V areálu je k dispozici...

Fotografický tábor pro děti - 7500 Kč

  Prázdninový fotografický tábor je určen pro děti (od 5 let) a mládež, hlavním naším cílem je smysluplně si užít prázdninový čas v krásném místě u řeky Sázavy. Program tábora vychází z náplně semestrálního fotografického kurzu, je určen jak pro začátečníky, mírně pokročilé i...

Příměstský malířský tábor - 6500 Kč

  Prázdninový malířský Kurz kresby a malby (20lekcí, 90min) je určen pro děti (od 5 let) a mládež. Kurz je určen pro začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé studenty, náplň kurzu je možno po dohodě s lektorem individuálně upravovat. Kurz je možno využít jako intenzivní přípravu na přijímací...